Floatnet

connecting currencies


direct online te gebruiken monetaire infrastructuur voor wereldwijd verbonden regionale economie


Floatnet wordt op dit moment geprogrammeerd.  Deze website geeft informatie over het hoe en waarom van Floatnet.